Skip directly to content

ΝΕΑ

Δασικοί Χάρτες: Παράταση έως τις 27 Ιουλίου

on Τετ, 06/07/2017 - 20:31

Με τροπολογία που κατατέθηκε από τον υπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για τη Σύμβαση της Βαρσοβίας, παρατείνεται η διάρκεια της ανάρτησης των ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, έως τις 27 Ιουλίου 2017.

AdTech Ad

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η παράταση αυτή θα δώσει το περιθώριο χρόνου στους πολίτες να χρησιμοποιήσουν τα παρακάτω εργαλεία:

  • Υποβολή αντιρρήσεων επί του χαρακτήρα των εκτάσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη
  • Υποβολή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος για διόρθωση στον χάρτη

Στρατηγικό Σχέδιο για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

on Τετ, 05/31/2017 - 15:44
Τους άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη του κλάδου των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου 

Συγκεκριμένα, οι αναγκαίες δράσεις για την ανταγωνιστική ανάπτυξη, σε ορθολογική και βιώσιμη βάση, της καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) στη χώρα, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, είναι:

1.    Επίλυση θεσμικού τύπου δυσλειτουργιών και η ενιαιοποίηση του νομικού πλαισίου
2.    Προστασία και Αξιοποίηση αυτοφυούς γενετικού υλικού
3.    Πιστοποίηση του Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Έγκριση γεωργικής εκμετάλλευσης σε δασικές εκτάσεις

on Τρί, 05/30/2017 - 16:45

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεεις του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979, όπως ισχύουν.

Η υπουργική απόφαση αποτελείται από δυο κεφάλαια. Το κεφ. Α αφορά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του άρθρου 47 ν. 998/79 όπως ισχύει, ενώ στο κεφ.

Έναρξη λειτουργίας γραφείου υποστήριξης αντιρρήσεων δασικών χαρτών στο Βόλο

on Σάβ, 05/06/2017 - 11:54

Έτοιμο το νέο γραφείο υποστήριξης υποβολής αντιρρήσεων  στον Βόλο (Ξενοφώντος 1, - Τηλ.: 2421216900) που θα είναι ανοικτό καθημερινά απο 9:30-15:00 και με δυνατότητα καθορισμού ραντεβού μέσω επικοινωνίας. Το γραφείο βρίσκεται στον ίδιο οικοδομικό χώρο που είναι εγκατεστημένο το Σημειο Υποστηριξης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών Μαγνησίας ( Δασαρχείου Βόλου) και έτσι εξασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία για την επίλυση προβλημάτων διαχείρισης κάθε υπόθεσης.

 

Φωτογραφία του χρήστη Δασικοί Χάρτες - ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΠΕ.Φωτογραφία του χρήστη Δασικοί Χάρτες - ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΠΕ.Φωτογραφία του χρήστη Δασικοί Χάρτες - ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΠΕ.Φωτογραφία του χρήστη Δασικοί Χάρτες - ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΠΕ.

Πόσο μειώνεται το τίμημα για χρήση εκτάσεων σε δασικές περιοχές

on Τετ, 05/03/2017 - 15:51

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, υπέγραψαν ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β 1492) σύμφωνα με την οποία μειώνεται το ύψος του ανταλλάγματος χρήσης, για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Το τίμημα αυτό επιβάλλεται ως διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, εξαιτίας της αλλαγής χρήσης αυτών των εκτάσεων.

Συγκεκριμένα η ΚΥΑ καθορίζει το αντάλλαγμα χρήσης για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που καλλιεργούνται γεωργικά και των οποίων η μορφή άλλαξε από δάσος σε αγρό έως το 2007, ως εξής και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά

Τα εννέα συνηθισμένα λάθη στους δασικούς χάρτες και πώς διορθώνονται

on Τρί, 04/25/2017 - 20:55

Τις διαδικασίες διόρθωσης εννέα σφαλμάτων στους δασικούς χάρτες καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να υποβάλλουν ατελώς τη σχετική αίτησή τους στις δασικές υπηρεσίες χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή αντίρρησης. 
O πολίτης που θα εντοπίσει πρόβλημα σε έκτασή του σε αναρτημένο δασικό χάρτη, θα πρέπει αρχικά να απευθυνθεί στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και στη συνέχεια -εφόσον το επιθυμεί- να υποβάλει και αντίρρηση.

  • Σφάλματα που οφείλονται στα χαρτογραφικά υπόβαθρα.

Νέο νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες

on Σάβ, 04/15/2017 - 12:47

Ψηφίστηκε χτες από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχεδιο που τροποποιεί διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ώστε να ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες.

Οι βασικές ρυθμίσεις  για τους δασικούς χάρτες

Στο άρθρο 1, του νομοσχεδίου που αφορά στην αναδάσωση και τις δασοκομικές εργασίες, διευκρινίζεται πως για πληρωμή από το δικαιούχο της δαπάνης αναδάσωσης για εκτάσεις έως και 4 στρέμματα δεν υπάρχει υποχρέωση για σύνταξη μελέτης. Επίσης, αν δεν υπάρχει έκταση προς αναδάσωση, τότε η δασική υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον εκχερσωτή άλλες δασοτεχνικές εργασίες.

Με το άρθρο 2, που αφορά στη γεωργική

Δασικοί Χάρτες: οι νέες τροποποιήσεις – προσθήκες διατάξεων

on Τετ, 03/29/2017 - 10:21

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α´ 39) ο νόμος 4462/2017στον οποίο  το δεύτερο άρθρο του περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τους δασικούς χάρτες (ν. 3889/2010).

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4462

Άρθρο δεύτερο Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182)

1.α. Η παρ 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.

Κατάθεση τροπολογίας για τους δασικούς χάρτες

on Τρί, 03/14/2017 - 15:14

Με την υπόψη τροπολογία, τροποποιούνται - συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις ν.3889/2010 σχετικά με την κατάρτιση των δασικών χαρτών και ειδικότερα:

Παρατείνεται, κατά τριάντα (30) ημέρες (στις 90 ημέρες από 60 που ισχύει), η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών από την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Καταργείται η υποχρέωση αποστολής ψηφιακού αντιγράφου του αναρτημένου δασικού χάρτη στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

on Παρ, 02/24/2017 - 13:39

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, οι δασικοί χάρτες δεν δημιουργούν το πρόβλημα, απλά το αναδεικνύουν. Το όλο θέμα, χρειάζεται νηφαλιότητα, υπευθυνότητα και εγρήγορση. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, σχετικά με τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες, που διακρίνονται α] στον εντοπισμό και των έλεγχο των ιδιοκτησιών και β] στην υποβολή των αντιρρήσεων, εφόσον υπάρχει αντίθετη άποψη από αυτή που απεικονίζουν οι δασικοί χάρτες.

Α ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

Τα

Σελίδες