Skip directly to content

ΝΕΑ

Αλλάζουν όλα για τα χιλιάδες αυθαίρετα στα δάση

on Sat, 01/25/2020 - 10:58

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ολοκλήρωση του έργου κύρωσης των Δασικών Χαρτών, έχει ολοκληρώσει την πρόταση τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα εξής : την κατάργηση όλων των ρυθμίσεων που αφορούν στις «οικιστικές πυκνώσεις» και  την άμεση ανάρτηση των δασικών χαρτών στις συγκεκριμένες περιοχές ώστε να προχωρήσουν οι πολίτες στην άσκηση αντιρρήσεων. Ταυτόχρονα προτείνεται η έναρξη οικονομοτεχνικών μελετών, στις οποίες θα αποτυπωθούν  όλες τις λεπτομέρειες για το σύνολο των «πυκνώσεων» σε κάθε διοικητική περιφέρεια της επικράτειας, θα αναλυθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και

Αντισυνταγματικές οι οριοθετήσεις οικισμών με απόφαση του ΣτΕ

on Mon, 12/23/2019 - 12:58

Το ΣτΕ με την απόφαση 1268/2019 ακυρώνει τις αναρμοδίως εκδοθείσες οριοθετήσεις οικισμών του Πηλίου και ζητεί από τη Διοίκηση ορθή οριοθέτηση και ρύθμιση του πολεοδομικού τους καθεστώτος με ΠΔ.

Η ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ μέλος της σύμπραξης που αναλαμβάνει την υποστήριξη του Υπ.Μεταφορών για απαλλοτριώσεις

on Wed, 12/11/2019 - 11:53

Μετά απο την συμμετοχή σε διαγωνισμό η ΄συμπραξη στην οποία συμμετέχει η ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ Ε.Π.Ε κρίθηκε ως ανάδοχος και καλέίται μετά την υπογραφή της σύμβασης, να παρέχει  « τεχνικές και λοιπές συναφές επιστημονικές υπηρεσίες για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών σε θέματα απαλλοτριώσεων των έργων αρμοδιότητας της» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω σύµβασης παροχής υπηρεσιών, ο Τεχνικός Σύµβουλος  θα παρέχει τις υπηρεσίες του, για όποια έργα αρµοδιότητας της ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ κληθεί για το σκοπό αυτόν (

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ "ΚΑΤΩ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ"

on Fri, 11/15/2019 - 20:14

Ἡ Ἱερά Μονὴ Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων προκηρύσσει δημόσια φανερὴ προφορικὴ πλειοδοτικὴ δημοπρασία ἐνώπιον ἁρμόδιας ἐπιτροπῆς, γιὰ τὴν ἐκμίσθωση τοῦ δικαιώματος ὑλοτόμησης καὶ ἀπολήξεως τοῦ λήμματος τῶν συστάδων 6β, 6γ & του τμήματος 7 τοῦ Μοναστηριακοῦ δάσους «Κάτω Μπούρσιανης».

Ἡ δημοπρασία εἶναι φανερή, προφορική, πλειοδοτικὴ καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ στά Τρίκαλα, στό γραφεῖο τοῦ νομικοῦ συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου, δικηγόρου Τρικάλων κ. Εὐάγγελου Μπουλογεώργου (Βασ. Τσιτσάνη 33, 3ος ὄροφος), τήν 26η Νοεμβρίου 2019, ἡμέρα Τρίτη καὶ ἀπὸ ὥρα 11.00 ἕως 13.00 π.μ. ἐνώπιον τῆς

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΠΑΓΙΕΣ ΚΟΝΙΣΚΟΥ

on Fri, 11/15/2019 - 20:04

Η  Ἱερά Μονὴ Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων, προκηρύσσει δημόσια φανερὴ προφορικὴ πλειοδοτικὴ δημοπρασία ἐνώπιον ἁρμόδιας ἐπιτροπῆς, γιὰ τὴν ἐκμίσθωση τοῦ δικαιώματος ὑλοτόμησης καὶ ἀπολήξεως τοῦ λήμματος τῶν τμημάτων 2 & 3 τοῦ  Μοναστηριακοῦ δάσους Μπαγιὲς - Κονισκοῦ.

Η δημοπρασία εἶναι φανερή, προφορική, πλειοδοτικὴ καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ στά Τρίκαλα, στό γραφεῖο τοῦ νομικοῦ συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου, δικηγόρου Τρικάλων κ. Εὐάγγελου Μπουλογεώργου (Βασ. Τσιτσάνη 33, 3ος ὄροφος), τήν 26η Νοεμβρίου 2019,μέρα Τρίτη καὶ ἀπὸ ὥρα 9.00 ἕως 11.00 π.μ. ἐνώπιον τῆς ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς

ΣτΕ για δασικούς χάρτες: Πότε γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης αποφάσεων των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων

on Fri, 11/15/2019 - 09:29

Με νέα απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας που παρουσιάζει το B2Green, διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορούν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης των ενδιαφερόμενων, κατά των αποφάσεων που εκδίδουν οι αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) έπειτα από την εξέταση των αντίστοιχων αντιρρήσεων.

Σύμφωνα με την υπόθεση που κλήθηκε να αποφανθεί το ΣτΕ, η σειρά που ακολουθηθηκε ήταν η εξής:

 • Αρχικά, αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης περιοχής, μέρος της οποίας εμφανίζεται ως αναδασωτέα έκταση.
 • Έπειτα από την ανάρτηση, ιδιοκτήτης γεωτεμαχίου στη συγκεκριμένη έκταση άσκησε

Πρόγραμμα για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές

on Mon, 11/04/2019 - 14:01
Εκδόθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
Δυνητικοί δικαιούχοι για την ένταξη και χρηματοδότηση προτάσεων είναι οι:
 1. Δασικές Υπηρεσίες
 2. Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν

Γεωργοδασοκομικά συστήματα: Δικαιούχοι και ενισχύσεις

on Fri, 10/18/2019 - 16:09
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ για το πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.
Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:
 • τις υπαγόμενες δράσεις,
 • το είδος ενίσχυσης,
 • τους δικαιούχους, και
 • τα ποσοστά ενίσχυσης
Δικαιούχοι του Υπομέτρου
Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους, καθώς επίσης και Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης.
Στην περίπτωση όπου το μέτρο

Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων»

on Fri, 10/18/2019 - 16:05
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ για το πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.
Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:
 • τις υπαγόμενες δράσεις,
 • το είδος ενίσχυσης,
 • τους δικαιούχους, και
 • τα ποσοστά ενίσχυσης
Δικαιούχοι του Υπομέτρου
Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι:
 1. οι Διαχειριστές δημόσιας γης
 2. οι Διαχειριστές ιδιωτικής γης και
 3. οι Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης.
Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται σε γη κρατικής ή δημοτικής

Παράνομη η κύρωση δασικών χαρτών Ν. Λαρισας - Νέα απόφαση του ΣτΕ

on Fri, 09/27/2019 - 16:24

Σφάλμα της αρμόδιας αρχής οδήγησε το Συμβούλιο της Επικρατείας με νέα του απόφαση να κρίνει ως παράνομη τη μερική κύρωση δασικού χάρτη, ανοίγοντας το δρόμο για να συμβεί το ίδιο σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ εκδίκασε απόφαση σύμφωνα με την οποία πολίτης προσέφυγε κατά ανάρτησης δασικού χάρτη, υποστηρίζοντας πως εμπεριέχει πρόδηλα σφάλματα, όπως αυτά ορίζονται στην 153394/919/2017 απόφαση του ΥΠΕΝ

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η αρμόδια αρχή που εξέτασε το θέμα, αφού αρχικά δικαίως έκρινε πως τα σφάλματα του δασικού χάρτη δεν είναι πρόδηλα, θα έπρεπε στη συνέχεια να παραπέμψει την

Pages