Skip directly to content

ΝΕΑ

Νέο πρόγραμμα Δάσωσης

on Tue, 10/12/2021 - 15:16

Με 90 εκατ. ευρώ και για εκτάσεις άνω των 5 στρεμμάτων το νέο πρόγραμμα Δάσωσης για 108 είδη δέντρων . 

Την ενεργοποίηση του Μέτρου 8.1 «∆άσωση γεωργικών γαιών» µε 90 εκατ. ευρώ έχουν επανεντάξει στο καλεντάρι των προκηρύξεων οι διαχειριστικές αρχές, ένα πρόγραµµα που απευθύνεται σε κατόχους αγροτικής γη άνω των 5 στρεµµάτων, όπου επιδοτούνται για τη φύτευση δέντρων από έναν κατάλογο µε 108 είδη, ανάλογα µε τη ζώνη βλάστησης που βρίσκονται.

Πρόκειται για 14 κωνοφόρα και 94 πλατύφυλλα (δένδρα και θάµνοι),  αυτόχθονα είδη της µεσογειακής βιογεωγραφικής ζώνης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

on Fri, 09/03/2021 - 14:23

Την Παρασκευή 10.09.2021 και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Β.Ουγκώ 10 Τ.ρίκαλα ο Διαχειριστής της ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΠΕ καλειί τους εταίρους για την συμμετχή τους στην τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας 

Η πρόσκληση διατίθεται στον συγκεριμένο σύνδεσμο:  https://drive.google.com/file/d/1vxShBgJaiUqDbM0JO5c55DDFq4KIMO5h/view?usp=sharing  

Ανάληψη έργου : «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της περιοχής ΠΕ Τρικάλων

on Mon, 08/16/2021 - 10:39
Η ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ Ε.Π.Ε μετά απο διαγωνισμό αναδέιχθηκε ανάδοχος του έργου :  «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων της ΠΕ Τρικάλων και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους» και εντός μικρού χρονικού διαστήματος θα οργανώσει την υλοποίηση των υποχρεώσεων της, ,με στόχο την πληρέστερη και ορθολογικότερη αναμόρφωση και επικαιροποίηση του δασικού χάρτη της Π.Ε Τρικάλων. 
Στον αέρα οι δασικοί χάρτες .....

Τεχνική υποστήριξη της ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΠΕ σε ένταξη έργου Φ/Β πάρκου στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων

on Wed, 08/11/2021 - 12:58

Μετά απο εποικοδομητική συνεργασία μας, με τους υπεύθυνους ( διαχειριστές και τεχνικό προσωπικό) της ΕΝΙΠΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  χαιρετίζουμε  την δίκαια ένταξη του έργου «Ανάπτυξη Φ/Π 700 ΜW» στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, μετά απο απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων,  και ευχαριστούμε όλους για την αγαστή συνεργατική προσπάθεια.

Η επενδυτική πρόταση αφορά στη μελέτη και ανάπτυξη εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 700 ΜW και συνολικής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας 1.022.407.000 kWh στις περιοχές

Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φ/Β Σταθμού 75,16 MW

on Fri, 07/16/2021 - 16:19
Εκδόθηκε, η απόφαση  Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 75,168MW στις θέσεις “ΜικρήΓκοτζαλάκα”, “Κεδροράχη” και “Τρίγωνο” και Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης 33/150kV, φερόμενης ιδιοκτησίας της  ̈ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ̈, στην Δ.Ε. Πολυδάμαντα, του Δ. Φαρσάλων, της Π.Ε.Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, την οποία συνέταξε και υποστήριξε με την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου το Τμήμα Περιβάλλοντικων Μελετων της   ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΠΕ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΠΕ Φ/.Β ΠΑΡΚΟΥ 700 MW

on Mon, 06/07/2021 - 11:42

Η ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ Ε.Π.Ε υλοποίησε την σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του  mega φωτοβολταϊκό project της κοινοπραξίας Ενιπέας, που προβλέπει την κατασκευή σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 700 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 630 MW στη Θεσσαλία. Ο προϋπολογισμός του έργου, που θα διαθέτει, παράλληλα, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, είναι 350 εκατ. ευρώ και αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία 1.100 θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής και 38 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας κατά τη λειτουργία του.

Η περιοχή ενδιαφέροντος περιλαμβάνει καλλιεργούμενες εκτάσεις μη χαρακτηριζόμενες

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ

on Tue, 02/16/2021 - 12:14

Με βάση την απόφαση  28490/12.02.2021 της Δ/νσης Δασών Τρικάλων αναρτήθηκε ο Δασικός Χάρτης του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων της Π.Ε. Τρικάλων

Αναλυτικόιτερα

Η ανάρτηση έγινε  στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» http://(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx )

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου, κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε

Ολοκλήρωση του έργου : Επικαιροποίηση Δασικού Χάρτη Π.Ε Τρικάλων

on Sat, 02/06/2021 - 15:01

Η ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ Ε.Π.Ε ολοκλήρωσε έγκαιρα την ολοκλήρωση των εργασιών "Επικαιροποιήσης του Δασικού Χάρτη Π.Ε Τρικάλων" και παρέδωσε στην Δ/νση Δασών Τρικάλων το ΄συνολο των αρχείων που απαιτούνται για την ανάρτηση τιου Δασικού χάρτη. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, την εφαρμογή των νομοθετιικών διατάξεων  και με ορθολογική διαχείριση των δεδομένων απο διαφορετικές πηγές, απο τα εξειδικευμένα στελέχη της επιχείρησης, τα οποία διάθετουν 20ετή εμπιρία στην σύνταξη των δασικών χαρτων.

 

Υλοποίηση του έργου Αναδάσωση έκτασης 100 στρ, σε περιοχή του Δ.Πύλης

on Sat, 02/06/2021 - 14:52

Η ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ υλοποίησε με επιτυχία την ολοκλήρωση των ετγασιών του έργιυ " Αναδάσωση έκτασης 100 στρ. στε περιοχή του Τ.Κ. Πιαλείας του Δ.Πύλης".

Το έργο ήταν  επικουρική  δράση για την αντισταθμιση του περιβαλλοντικοπυ ισοζυγίου, απο την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού σε περιοχή του Ν.Τρικάλων της εταιρεία KPM ENERGY.  Οι εργασίες υλοποίηθηκαν σύμφωνα  τις προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης και υπο την εποπτεία του Δασαρχείου Τρικάλων.

Pages